facebook
youtube

zak
Szkoły dla dorosłych za darmo!
23.01.13
Program praktyk – Opiekunka Środowiskowa

I semestr – 4 tygodnie

II semestr – 4 tygodnie

Program praktyki:
1. Określenie struktury organizacyjnej placówki pomocy społecznej.
2. Nawiązanie i podtrzymanie kontaktu z podopiecznym.
3. Sporządzanie diagnozy indywidualnej podopiecznego.
4. Sporządzanie diagnozy środowiska rodzinnego podopiecznego.
5. Sporządzenie diagnozy systemu wsparcia w środowisku lokalnym.
6. Sporządzanie planu usług opiekuńczych i higienicznych.
7. Zaplanowanie przystosowania mieszkania do potrzeb osoby niepełnosprawnej.
8. Realizowanie zaplanowanej pomocy i opieki.
9. Słanie łóżka i zmiana bielizny pościelowej z osobą unieruchomioną w łóżku.
10. Wykonywanie zabiegów higienicznych, mycia podopiecznego leżącego w łóżku.
11. Mycie włosów osobie leżącej w łóżku.
12. Pielęgnowanie jamy ustnej.
13. Przygotowanie posiłków wymagających specjalnych diet.
14. Podawanie posiłków.
15. Karmienie i pojenie podopiecznego.
16. Organizowanie czasu wolnego.
17. Inspirowanie starszej osoby do aktywności.
18. Prowadzenie dokumentacji podjętych działań.
19. Udzielanie pierwszej pomocy w stanach zagrożenia zdrowia.
20. Towarzyszenie podopiecznemu w umieraniu i w śmierci.
21. Wspieranie rodziny w żałobie.
22. Nawiązanie kontaktu z osobą z zaburzeniami psychicznymi.
23. Rozpoznawanie potrzeb, potencjału i ograniczeń osoby z zaburzeniami psychicznymi.
24. Rozpoznawanie potencjału opiekuńczego rodziny osoby z zaburzeniami psychicznymi
oraz organizowanie systemu wsparcia społecznego.
25. Planowanie pomocy dla osoby z zaburzeniami psychicznymi.
26. Nawiązanie kontaktu z osobą niewidomą lub słabo widzącą.
27. Rozpoznanie ograniczeń w orientacji przestrzennej i samodzielnego poruszania.
28. Organizowanie systemu wsparcia społecznego w środowisku lokalnym osoby
niewidomej i słabo widzącej
29. Realizowanie zaplanowanej opieki osoby słabo widzącej lub niewidomej.
30. Nawiązanie kontaktu z osobą niesłyszącą.
31. Rozpoznawanie potrzeb i problemów osoby niesłyszącej.
32. Organizowanie systemu wsparcia osobie niesłyszącej.

Co nas wyróżnia:

co nas wyróżnia co nas wyróżnia co nas wyróżnia co nas wyróżnia co nas wyróżnia co nas wyróżnia co nas wyróżnia co nas wyróżnia