DEKLARACJE - Egzamin zawodowy w sesji zimowej Styczeń 2024r.

EGZAMIN ZAWODOWY 2024r.

5.9.2023

UWAGA!

Termin składania deklaracji do egzaminu zawodowego w sesji ZIMA 2024 upływa w dniu 15 września 2023r. W sytuacji, gdy uczeń nie złoży deklaracji w terminie, nie przystąpi do egzaminu i zgodnie z przepisami nie otrzyma świadectwa ukończenia danego roku szkolnego lub semestru.

Słuchacze kierunków kończących naukę w styczniu 2024r. do 15 września 2023r. trzeba złożyć deklarację na egzamin zawodowy ! tj. :

  • Technik administracji sem. 4

  • Florysta sem. 2

  • Technik BHP sem. 3

  • Opiekun medyczny sem. 3

  • Jednym z warunków ukończenia szkoły jest złożenie deklaracji oraz przystąpienie do egzaminu zawodowego!

Deklarację składamy osobiście w sekretariacie szkoły: ul. Bandrowskiego 3A, Dąbrowa Górnicza