Kurs - Podstawy księgowości - kurs II stopnia. ONLINE

Cena:

459 zł

Czas trwania:

40 godzin

Tryb nauczania:

Online

Kurs jest przeznaczony dla osób, które chcą opanować podstawy księgowości, a następnie rozszerzać swoją wiedzę na temat aktualnych rozwiązań z tej dziedziny. Stanowi solidne przygotowanie do pracy w działach finansowo-księgowych.

Na kursie zdobędziesz podstawową wiedzę z zakresu rachunkowości oraz przygotowanie do wykonywania pracy w działach finansowo-księgowych.

Regulacje prawne w zakresie księgowości.

Ewidencja:

 • Środków trwałych w tym: amortyzacja środków trwałych

 • Środków pieniężnych

 • Rozrachunków

 • Kosztów

Zamknięcie ksiąg:

 • bilans zamknięcia,

 • zestawienie obrotów i sald,

 • ustalenie wyniku finansowego,

 • rachunek zysków i strat,

 • sprawozdanie finansowe,

 • inwentaryzacja,

 • zasady obsługi programu finansowo-księgowego – Rewizor GT.

Po ukończeniu kursu uczestnik:

 • posiada wiedzę i umiejętności z zakresu podstaw rachunkowości,

 • potrafi w praktyce stosować zasady etyki zawodowej,

 • zna ogólne zasady opodatkowania oraz prowadzenia ewidencji podatkowych,

 • opanował umiejętności posługiwania się księgowymi dokumentami, realizacja typowych operacji księgowych.

Wymagania do zapisu:

 • pełnoletność,

 • komputer ze stabilnym podłączeniem do Internetu,

 • przeglądarka internetowa,

 • mikrofon/słuchawki.

r

Tryb nauczania

Online

#

Czas trwania

40 godzin

d

Uzyskany dokument

Zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze wzorem MEN, certyfikat CNiB "Żak"


801 100 777

pon – pt: 9.00 - 17.00

Partnerzy:

PIFS Vipera ProGrupa SketchUp Dietico MedFile Clarena
Zapisz
się online

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookies można znaleźć w Polityce prywatności.