Asystentka stomatologiczna

Cena:

0 zł

Czas trwania:

1 rok

Tryb nauczania:

Stacjonarny

Nauka na kierunku Asystentka stomatologiczna jest bezpłatna przy zachowaniu 50% frekwencji na zajęciach. W przypadku nieosiągnięcia w danym miesiącu minimalnej frekwencji słuchacz ponosi opłatę w wysokości 159 zł. O szczegóły zapytaj w sekretariacie Żaka.

i Masz pytania? Kliknij przycisk i umów się na spotkanie z doradcą, który udzieli ci szczegółowych informacji na temat nauki w Żaku.

50  000 000 godzin lekcyjnych. Tyle co roku tracą uczniowie na całym świecie z powodu nieobecności spowodowanych wizytą u dentystów i leczeniem chorób jamy ustnej. Tak wynika z raport Światowej Federacji Dentystycznej zaprezentowanego w 2019 roku.

W 2021 roku zaś WHO podało, że stan jamy ustnej przeciętnego człowieka uległ znacznej poprawie. Oznacza to, że edukacja w temacie zdrowia jamy ustnej odnosi pozytywny skutek. A to właśnie instruowanie pacjentów w tej kwestii stanowi jedno z głównych zadań asystentek stomatologicznych. Coraz częściej osoby z tym wykształceniem zatrudniane są na nowym stanowisku zwanym opiekunem pacjenta. Pomagają oni zadbać o higienę jamy ustnej nie tylko dzieci, ale także dorosłych. W swej codziennej pracy wspierają i uzupełniają kompetencjami pozostałych pracowników gabinetów stomatologicznych: dentystów i higienistki stomatologiczne.

Asystentka stomatologiczna zajmuje się prowadzeniem dokumentacji, rozliczeń, rejestracją pacjentów i przygotowywaniem miejsca pracy. Oprócz tego na bieżąco asystuje dentyście przy zabiegach. Podaje leki, niezbędne narzędzia oraz preparaty. Na co dzień pilnuje też tematów związanych z zamówieniami, potwierdzaniem wizyt. Czuwa też nad grafikiem dentystów, tak aby wszystko odbywało się zgodnie z planem. Jedyne czego nie może robić to samodzielnie przeprowadzać zabiegów stomatologicznych. Może jednak uczyć pacjentów w dziedzinie higieny jamy ustnej i informować/uspokajać pacjentów przed wejściem do gabinetu. Asystentka stomatologiczna daje kompleksowe wsparcie. Zarówno dentyście, jak i pacjentowi oraz pozostałemu personelowi gabinetu stomatologicznego.

Jak zostać asystentką stomatologiczną?

Wystarczy zapisać się do szkoły policealnej, uczyć się pilnie i zdać egzaminy na koniec nauki.

Dla kogo jest zawód Asystentki stomatologicznej?

Nie ma co ukrywać. Wielu pacjentów, także tych dorosłych obawia się wizyty u dentysty. Strach ten sprawia, że ograniczamy się w działaniu i do gabinetu idziemy, gdy jest już bardzo źle. Zadaniem Asystentki stomatologicznej jest uświadamianie pacjentów w kwestiach higieny jamy ustnej i wspieranie ich w trudnych chwilach. Dlatego idealny kandydat na asystentkę stomatologiczną to osoba otwarta, empatyczna, która potrafi dotrzeć do pacjenta, uspokoić go i udzielić kompetentnych odpowiedzi. Asystentka stomatologiczna to nie tylko świetny organizator, ale także mistrz wyczucia.

Czego się nauczysz na kierunku Asystentka stomatologiczna?

Na kierunku dla Asystentek stomatologicznych dowiesz się jak asystować lekarzowi dentyście. I utrzymywać gabinet stomatologiczny w pełnej gotowości do pracy. Na zajęciach nauczysz się procedur i wytycznych dotyczących poprawnego przygotowania stanowiska dentysty do pracy. Dowiesz się także jak wygląda większość zabiegów stomatologicznych oraz jak możesz asystować lekarzowi dentyście w zabiegach. Dowiesz się jak przygotowywać i przechowywać leki oraz materiały stosowane w stomatologii. Poznasz także zasady przygotowania, konserwowania, dekontaminacji, przechowywania narzędzi oraz sprzętu stosowanego w stomatologii. I wszystko to zgodnie z przepisami. Nauczysz się także bezbłędnego prowadzenia dokumentacji związanej z funkcjonowaniem gabinetu dentystycznego.

 

Efekty kształcenia:

Po kierunku Asystentka stomatologiczna w Żaku będziesz potrafił:

  • przygotowywać gabinet i stanowisko pracy lekarza dentysty do pracy;

  • asystować lekarzowi dentyście podczas wykonywania zabiegów;

  • przygotowywać i przechowywać leki i materiały stosowane w stomatologii;

  • przygotowywać, konserwować, dekontaminować, przechowywać narzędzia oraz sprzęt stosowany w stomatologii zgodnie z przepisami;

  • prowadzić dokumentację związaną z funkcjonowaniem gabinetu dentystycznego.

Kwalifikacja, którą możesz uzyskać:

MED.01. Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy

 Po ukończeniu szkoły policealnej i uzyskaniu tytułu zawodowego asystentki stomatologicznej, uzyskasz wykształcenie średnie medyczne. W trakcie nauki zrealizujesz również praktyki zawodowe 140 godzin, m.in. w gabinetach dentystycznych oraz w innych podmiotach stanowiących potencjalne miejsce zatrudnienia.

Dowiedz się więcej

V

Szczegółowe informacje

V

Gdzie mogę pracować?

V