Menu
dZapisz się jKontakt uMiasto

Opis kierunku

W Europie wciąż przybywa seniorów, osób chorych i niesamodzielnych. Społeczeństwo się starzeje, a wciąż brakuje specjalistów w zawodach zaufania społecznego i zbyt mało osób kształci się na kierunkach opiekuńczych. Należy do nich opiekun medyczny. Jest to doskonały zawód dla osób odpowiedzialnych, gotowych nieść pomoc innym, empatycznych, chcących zmienić życie innych na lepsze. Profesjonalni opiekunowie są bardzo potrzebni w Polsce i mile widziani również za granicą. Ze względu na deficyt profesjonalistów w zawodach medycznych, za ich pracę w Wielkiej Brytanii czy Niemczech przyznaje się wysokie wynagrodzenie.

* Skorzystaj ze specjalnej oferty kursu języka niemieckiego branżowego na preferencyjnych warunkach. Sprawdź kurs.

 

Czego nauczysz się na tym kierunku w szkole Żak?

Nauczysz się wykonywania zabiegów higieniczno-pielęgnacyjnych i czynności opiekuńczych nad osobą chorą i niesamodzielną. Zdobędziesz wiedzę z zakresu zdrowia publicznego, anatomii i fizjologii człowieka, a także patologii z elementami udzielania pierwszej pomocy. Zapoznasz się również z zarysem psychologii i socjologii. Zapoznasz się także z zasadami, na jakich prowadzona jest działalność gospodarcza w ochronie zdrowia, będziesz uczyć się również podstaw przedsiębiorczości, które na pewno pomogą Ci lepiej zrozumieć ten temat. Będziesz uczyć się języka migowego, aby móc pomagać również potrzebującym osobom niesłyszącym lub niemówiącym. Natomiast znajomość języka obcego w ochronie zdrowia pozwoli Ci np. wykonywać pracę za granicą czy opiekować się obcojęzycznymi pacjentami przebywającymi w Polsce. Zdobędziesz praktyczną umiejętność pracy w zespole opiekuńczym i terapeutycznym, tak by prawidłowo wypełniać swoją misję i sprawnie nieść pomoc z zachowaniem odpowiednich procedur i procesów.

 

Kwalifikacje, jakie zdobędziesz po zakończeniu nauki

Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej (MS.04)

 • Tryb nauczania:

  zaoczny

 • CZAS TRWANIA:

  1 rok

 • KOSZT:

  kierunek bezpłatny

 • UZYSKANY DOKUMENT:

  świadectwo MEN

 • UZYSKANY TYTUŁ:

  Opiekun medyczny

 • EGZAMIN:

  Tak. Egzamin zewnętrzny, organizowany w Szkole przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Podejście do egzaminu z kwalifikacji w zawodzie nie jest obowiązkowe.

PERSPEKTYWY PRACY:

 • Domy pomocy społecznej

 • Hospicja

 • Przychodnie

 • Sanatoria

 • Szpitale

 • Zatrudnienie u osób prywatnych

PRZYKŁADOWY PROGRAM NAUCZANIA:

 • Anatomia i fizjologia człowieka

 • Język migowy

 • Język obcy w ochronie zdrowia

 • Podstawy przedsiębiorczości

 • Patologia z elementami pierwszej pomocy

 • Wykonywanie zabiegów higieniczno-pielęgnacyjnych

 • Wykonywanie czynności opiekuńczych

 • Opiekun medyczny w zespole opiekuńczym i terapeutycznym

 • Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy

 • Wstęp do wykonywania zabiegów higieniczno-pielęgnacyjnych

 • Wstęp do wykonywania czynności opiekuńczych

 • Zdrowie publiczne

 • Zarys psychologii i socjologii

 • Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia

 • Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną