Technik sterylizacji medycznej

Cena:

Kierunek bezpłatny

Czas trwania:

1 rok

Tryb nauczania:

Zaoczny

 Jesteś osobą skrupulatną? Troszczysz się o higienę i chcesz związać swoją zawodową karierę z pomaganiem innym ludziom? W dobie pandemii każdy z nas musi dbać o higieną i regularnie odkażać przedmioty codziennego użytku. Technik sterylizacji to zawód, który jest silnie związany z m.in. branżą medyczną oraz kosmetyczną.

Czym się będziesz zajmować jako technik sterylizacji medycznej?

Przede wszystkim odkażaniem narzędzi medycznych wielokrotnego użytku. Wszędzie tam gdzie istnieje ryzyko przeniesienia choroby z klienta na klienta np. poprzez używanie tych samych narzędzi – niezbędna jest sterylizacja. Po zdobyciu wykształcenia w Żaku będziesz w stanie przeprowadzić dekontaminację wyrobów medycznych, czyli zamienić brudne przedmioty, w sterylnie czyste narzędzia nadające się do ponownego wykorzystania.

Czego się nauczysz na kierunku Technik sterylizacji medycznej w szkole Żak?

Absolwent kierunku technik sterylizacji medycznej jest przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji MED.12. Wykonywanie dekontaminacji sprzętu i wyrobów medycznych.

Dzięki nauce w szkole będziesz w stanie samodzielnie:

  • kwalifikować sprzęt i wyroby medyczne do procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji;

  • przeprowadzać mycie, dezynfekcję i sterylizację przy użyciu odpowiednich metod, środków i urządzeń;

  • kontrolować procesy mycia, dezynfekcji i sterylizacji;

  • tworzyć i prowadzić dokumentację procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji.

W trakcie nauki w naszej szkole zrealizujesz także praktyki zawodowe w miejscach stanowiących potencjalne miejsce zatrudnienia dla naszych absolwentów.

.

r

Tryb nauczania

Zaoczny

#

Czas trwania

1 rok

d

Uzyskany dokument

Świadectwo MEN, Certyfikat kwalifikacji zawodowej i dyplom zawodowy (po przystąpieniu do egzaminu zawodowego)

q

Egzamin

Egzamin zewnętrzny, organizowany w szkole przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

t

Uzyskany tytuł

Technik sterylizacji medycznej

Perspektywy pracy

  • Gabinety i salony kosmetyczne
  • Szpitale
  • Oddziały szpitalne

801 100 777

pon – pt: 9.00 - 17.00

Partnerzy:

PIFS Vipera ProGrupa SketchUp Dietico MedFile
Zapisz
się online

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookies można znaleźć w Polityce prywatności.