Kurs – Pierwsza pomoc przedmedyczna

Cena:

159 zł

Czas trwania:

8 godzin

Tryb nauczania:

Stacjonarny

Kurs przeznaczony jest dla wszystkich osób chcących nauczyć się prawidłowo udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej. Program zawiera wszystkie elementy niezbędne do udzielania pierwszej pomocy przez pracowników wyznaczonych przez pracodawcę (na podst. art. 2091 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94, z późn. zm.)) w ramach zakładowego systemu pierwszej pomocy, a także dla nauczycieli, dyrektorów i pracowników placówek oświatowych.

Zapoznanie uczestników z zasadami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz nabycie wiedzy i umiejętności pozwalających skutecznie udzielić pierwszej pomocy w nagłych przypadkach.

Przykładowy program nauczania:

 • zasady bezpieczeństwa na miejscu zdarzenia, reguły postępowania, odpowiedzialność moralna ratownika – łańcuch przeżycia,

 • apteczka pierwszej pomocy i podstawowy sprzęt ratowniczy,

 • organizacja akcji ratunkowej: ocena miejsca zdarzenia, ocena podstawowych parametrów życiowych według schematu ABC; wzywanie pogotowia ratunkowego, numery alarmowe, korzystanie ze środków ochrony osobistej, sposoby kontroli przytomności według schematu BTLS, zagrożenia wynikające z utraty przytomności, postępowanie z osobą nieprzytomną – pozycja boczna ustalona, rany i krwotoki – identyfikacja, rodzaje opatrunków i ich zakładanie, postępowanie z ciałem obcym, urazy kostno – stawowe – objawy złamania, zwichnięcia, skręcenia, postępowanie, unieruchomienie i transport, zadławienia, urazy, ukąszenia, użądlenia, postępowanie we wstrząsie uczuleniowym, pierwsza pomoc w przypadku osób dorosłych i dzieci, pozycja bezpieczna, urazy kręgosłupa, zasady przenoszenia i transportowania poszkodowanych, psychologiczne aspekty wsparcia poszkodowanego, rola świadka zdarzenia w łańcuchu przeżycia, resuscytacja krążeniowo – oddechowa wykonywana przy użyciu AED, pośredni masaż serca, sztuczne oddychanie metodą usta – usta, usta – nos, pierwsza pomoc w przypadku wychłodzenia i przegrzania, oparzenia termiczne, chemiczne, odmrożenia, nagłe zachorowania i stany zagrożenia zdrowotnego – omdlenia, zawał serca, napad drgawek, udar mózgu, astma oskrzelowa, zatrucia, ewakuacja ze strefy zagrożenia, ocena zagrożenia, udzielenie pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych.

Efekty kształcenia:

 • umiejętność zastosowania obowiązujących przepisów prawa w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,

 • korzystanie z telefonów alarmowych i prowadzenia rozmowy ze służbami ratowniczymi,

 • udzielanie pierwszej pomocy poszkodowanemu w zależności od zidentyfikowanego zagrożenia.

Wymagania do zapisu:

 • ukończone 18 lat.

r

Tryb nauczania

Stacjonarny

#

Czas trwania

8 godzin

d

Uzyskany dokument

Zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze wzorem MEN, certyfikat lub/i suplement

Przykładowy program nauczania

 • Dolegliwości bólowe w obrębie klatki piersiowej
 • Odmrożenia, oparzenia (w tym udar słoneczny)
 • Padaczka
 • Porażenie prądem elektrycznym (w tym porażenie piorunem)
 • Postępowanie na miejscu zdarzenia
 • Pozycja bezpieczna
 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
 • Skręcenia, zwichnięcia, złamania
 • Stłuczenia, zranienia, krwotoki
 • Ukąszenia, użądlenia
 • Urazy kręgosłupa, urazy głowy
 • Wstrząs, omdlenie, utrata przytomności
 • Zakrztuszenie i zadławienie
 • Zatrucia

801 100 777

pon – pt: 9.00 - 17.00

Partnerzy:

PIFS Vipera ProGrupa SketchUp Dietico MedFile Clarena
Zapisz
się online

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookies można znaleźć w Polityce prywatności.