Kurs terapii zajęciowej

Cena:

399 zł

Czas trwania:

20 godzin

Tryb nauczania:

Stacjonarny

Kurs kierowany jest do Osób pracujących lub chcących podjąć zatrudnienie w sektorze usług społecznych.

Terapia zajęciowa to jedna z metod aktywizacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami praktykowana w sektorze usług społecznych. Udział w zajęciach terapii zajęciowej m.in. w domach opieki i pomocy społecznej, świetlicach środowiskowych i socjoterapeutycznych, a także ośrodkach rehabilitacyjnych, klubach seniora pozwala osobom starszym i niepełnosprawnym poradzić sobie z własnymi ograniczeniami, odzyskać radość życia, przystosować się do życia w społeczeństwie i umocnić poczucie własnej wartości.

Przykładowy program nauczania:

 • wybrane zagadnienia z psychologii,

 • podstawy anatomii oraz fizjologii człowieka z uwzględnieniem zaburzeń psychicznych,

 • metodyka pracy terapeuty zajęciowego,

 • praca terapeuty zajęciowego,

 • ćwiczenia w zakresie rozwoju kompetencji społecznych i interpersonalnych.

Efekty kształcenia:

 • nabycie podstawowej wiedzy z z takich dziedzin, jak anatomia, psychologia, fizjologia i patologia wraz z zarysowaną wiedzą teoretyczną z zakresu chorób klinicznych,

 • poznanie praktycznej metodyki zajęć pozwalającej na ich przygotowanie w zależności od potrzeb pacjentów,

 • zdobycie umiejętności praktycznych z zakresu prowadzenia terapii zajęciowej i metod komunikacji interpersonalnej.

Wymagania do zapisu:

 • ukończone 18 lat.

r

Tryb nauczania

Stacjonarny

#

Czas trwania

20 godzin

d

Uzyskany dokument

Zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze wzorem MEN, certyfikat lub/i suplement

Przykładowy program nauczania

 • Elementy anatomii, fizjologii i patologii z zarysem chorób klinicznych
 • Komunikacja interpersonalna
 • Terapia zajęciowa – metodyka zajęć
 • Terapia zajęciowa – zajęcia praktyczne
 • Zagadnienia z psychologii (psychologia człowieka chorego)

Perspektywy pracy

 • Domy opieki społecznej
 • Domy pomocy społecznej
 • Dzienne domy pomocy społecznej
 • Hospicja
 • Oddziały rehabilitacji w szpitalu
 • Ośrodki pomocy społecznej
 • Ośrodki rehabilitacyjne
 • Świetlice
 • Warsztaty terapii zajęciowej

801 100 777

pon – pt: 9.00 - 17.00

Partnerzy:

PIFS Vipera ProGrupa SketchUp Dietico MedFile Clarena
Zapisz
się online

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookies można znaleźć w Polityce prywatności.