Kurs - Podstawy kosztorysowania

Cena:

599 zł

Czas trwania:

35 godzin

Tryb nauczania:

Stacjonarny

Kurs skierowany do kosztorysantów oraz innych osób, które chcą zapoznać się z zagadnieniami z zakresu teorii kosztorysowania i nauczyć się posługiwania programem do kosztorysowania w stopniu umożliwiającym samodzielne rozwiązywanie podstawowych zagadnień kosztorysowych.

Pozyskanie wiedzy z zakresu obowiązującego prawa oraz zasad sporządzania kosztorysów. Opanowanie swobodnej obsługi programu w zakresie sporządzania kosztorysów oraz zapoznanie uczestników z możliwościami programu do kosztorysowania.

Przykładowy program nauczania:

 • Teoria kosztorysowania, przeznaczenie kosztorysu.

 • Rodzaje kosztorysów - ich cele i funkcje, podstawy sporządzania kosztorysów

 • Układ kosztorysu, formuły ceny kosztorysowej

 • Baza normatywna nakładów rzeczowych - układ katalogów, ich treść i zakres stosowania

 • Ogólne zasady przedmiarowania robót budowlanych

 • Składniki kalkulacyjne ceny kosztorysowej, rodzaje kosztorysów

 • Mechanizm interpolacji i ekstrapolacji

 • Wycena kosztów transportu, kosztów jednorazowych sprzętu i czasu pracy rusztowań

 • Działy kosztorysu - tworzenie i modyfikacja, wykorzystanie słownika CPV

 • Bazy cenowe - wybór cenników i posługiwanie się bazą cen w celu wyceny kosztorysu, import cenników, tworzenie cenników własnych, współpraca z serwisem Intercenbud

 • Podsumowanie kosztorysu - tabela narzutów, modyfikacja kosztów i narzutów

 • Wpływ parametrów programu na wartość końcową kosztorysu, analiza kosztorysu, strona tytułowa, wydruki kosztorysów i zestawień

 • Przedmiarowanie funkcje importu obmiarów

 • Dostrajanie kosztorysu – upraszczanie wycen, sprawdzanie kosztorysu, porządkowanie danych, uzupełnianie informacji o kosztorysie, łączenie pozycji i nakładów RMS

 • Pozycje scalone i cenniki cen jednostkowych obiektów lub robót budowlanych

 • Rejestracja zmian; zaawansowane sprawdzanie i porównywanie kosztorysów

 • Kosztorysy wariantowe, kosztorysy wg FIDIC, kosztorysy złożone, rozliczanie robót

 • Kalkulacja kosztorysu w walutach obcych, wartość końcowa kosztorysu w różnych walutach

 • Wymiana danych z innymi programami kosztorysowymi lub planistycznymi np. MS Excel, MS Project

 • Wydruki kosztorysów i zestawień – wybór zakresu i ustawień wydruków, style wydruków

Efekty kształcenia:

 • Nabycie podstawowej wiedzy z zakresu kosztorysowania i podstaw prawnych regulujących kosztorysowanie

 • Umiejętność samodzielnego sporządzania kosztorysów

Wymagania do zapisu:

 • pełnoletność.

r

Tryb nauczania

Stacjonarny

#

Czas trwania

35 godzin

d

Uzyskany dokument

Zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze wzorem MEN, certyfikat lub/i suplement


801 100 777

pon – pt: 9.00 - 17.00

Partnerzy:

PIFS Vipera ProGrupa SketchUp Dietico MedFile Clarena
Zapisz
się online

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookies można znaleźć w Polityce prywatności.